[RFC 7/8] make check_40mhz_2g4 common

Janusz Dziedzic janusz.dziedzic at tieto.com
Thu Jan 8 06:48:35 EST 2015


Signed-off-by: Janusz Dziedzic <janusz.dziedzic at tieto.com>
---
 src/ap/hw_features.c      | 94 ++---------------------------------------
 src/common/hw_features_common.c | 85 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 src/common/hw_features_common.h | 1 +
 3 files changed, 90 insertions(+), 90 deletions(-)

diff --git a/src/ap/hw_features.c b/src/ap/hw_features.c
index 127774e..17d14e1 100644
--- a/src/ap/hw_features.c
+++ b/src/ap/hw_features.c
@@ -248,13 +248,6 @@ static void ieee80211n_switch_pri_sec(struct hostapd_iface *iface)
 }
 
 
-static void ieee80211n_get_pri_sec_chan(struct wpa_scan_res *bss,
-					int *pri_chan, int *sec_chan)
-{
-	return get_pri_sec_chan(bss, pri_chan, sec_chan);
-}
-
-
 static int ieee80211n_check_40mhz_5g(struct hostapd_iface *iface,
 				   struct wpa_scan_results *scan_res)
 {
@@ -273,94 +266,15 @@ static int ieee80211n_check_40mhz_5g(struct hostapd_iface *iface,
 }
 
 
-static int ieee80211n_check_20mhz_bss(struct wpa_scan_res *bss, int pri_freq,
-				   int start, int end)
-{
-	return check_20mhz_bss(bss, pri_freq, start, end);
-}
-
-
 static int ieee80211n_check_40mhz_2g4(struct hostapd_iface *iface,
 				   struct wpa_scan_results *scan_res)
 {
-	int pri_freq, sec_freq;
-	int affected_start, affected_end;
-	size_t i;
-
-	pri_freq = hostapd_hw_get_freq(iface->bss[0], iface->conf->channel);
-	if (iface->conf->secondary_channel > 0)
-		sec_freq = pri_freq + 20;
-	else
-		sec_freq = pri_freq - 20;
-	affected_start = (pri_freq + sec_freq) / 2 - 25;
-	affected_end = (pri_freq + sec_freq) / 2 + 25;
-	wpa_printf(MSG_DEBUG, "40 MHz affected channel range: [%d,%d] MHz",
-		  affected_start, affected_end);
-	for (i = 0; i < scan_res->num; i++) {
-		struct wpa_scan_res *bss = scan_res->res[i];
-		int pri = bss->freq;
-		int sec = pri;
-		int sec_chan, pri_chan;
-		struct ieee802_11_elems elems;
-
-		/* Check for overlapping 20 MHz BSS */
-		if (ieee80211n_check_20mhz_bss(bss, pri_freq, affected_start,
-					    affected_end)) {
-			wpa_printf(MSG_DEBUG,
-				  "Overlapping 20 MHz BSS is found");
-			return 0;
-		}
-
-		ieee80211n_get_pri_sec_chan(bss, &pri_chan, &sec_chan);
-
-		if (sec_chan) {
-			if (sec_chan < pri_chan)
-				sec = pri - 20;
-			else
-				sec = pri + 20;
-		}
-
-		if ((pri < affected_start || pri > affected_end) &&
-		  (sec < affected_start || sec > affected_end))
-			continue; /* not within affected channel range */
-
-		wpa_printf(MSG_DEBUG, "Neighboring BSS: " MACSTR
-			  " freq=%d pri=%d sec=%d",
-			  MAC2STR(bss->bssid), bss->freq, pri_chan, sec_chan);
-
-		if (sec_chan) {
-			if (pri_freq != pri || sec_freq != sec) {
-				wpa_printf(MSG_DEBUG, "40 MHz pri/sec "
-					  "mismatch with BSS " MACSTR
-					  " <%d,%d> (chan=%d%c) vs. <%d,%d>",
-					  MAC2STR(bss->bssid),
-					  pri, sec, pri_chan,
-					  sec > pri ? '+' : '-',
-					  pri_freq, sec_freq);
-				return 0;
-			}
-		}
+	int pri_chan, sec_chan;
 
-		ieee802_11_parse_elems((u8 *) (bss + 1), bss->ie_len, &elems,
-				    0);
-		if (elems.ht_capabilities &&
-		  elems.ht_capabilities_len >=
-		  sizeof(struct ieee80211_ht_capabilities)) {
-			struct ieee80211_ht_capabilities *ht_cap =
-				(struct ieee80211_ht_capabilities *)
-				elems.ht_capabilities;
-
-			if (le_to_host16(ht_cap->ht_capabilities_info) &
-			  HT_CAP_INFO_40MHZ_INTOLERANT) {
-				wpa_printf(MSG_DEBUG,
-					  "40 MHz Intolerant is set on channel %d in BSS "
-					  MACSTR, pri, MAC2STR(bss->bssid));
-				return 0;
-			}
-		}
-	}
+	pri_chan = iface->conf->channel;
+	sec_chan = pri_chan + iface->conf->secondary_channel * 4;
 
-	return 1;
+	return check_40mhz_2g4(iface->current_mode, scan_res, pri_chan, sec_chan);
 }
 
 
diff --git a/src/common/hw_features_common.c b/src/common/hw_features_common.c
index dd588ef..1334a19 100644
--- a/src/common/hw_features_common.c
+++ b/src/common/hw_features_common.c
@@ -254,3 +254,88 @@ int check_20mhz_bss(struct wpa_scan_res *bss, int pri_freq, int start, int end)
 	}
 	return 0;
 }
+
+int check_40mhz_2g4(struct hostapd_hw_modes *mode, struct wpa_scan_results *scan_res, int pri_chan, int sec_chan)
+{
+	int pri_freq, sec_freq;
+	int affected_start, affected_end;
+	size_t i;
+
+	if (!mode || !scan_res || !pri_chan || !sec_chan)
+		return 0;
+
+	if (pri_chan == sec_chan)
+		return 0;
+
+	pri_freq = hw_get_freq(mode, pri_chan);
+	sec_freq = hw_get_freq(mode, sec_chan);
+
+	affected_start = (pri_freq + sec_freq) / 2 - 25;
+	affected_end = (pri_freq + sec_freq) / 2 + 25;
+	wpa_printf(MSG_DEBUG, "40 MHz affected channel range: [%d,%d] MHz",
+		  affected_start, affected_end);
+	for (i = 0; i < scan_res->num; i++) {
+		struct wpa_scan_res *bss = scan_res->res[i];
+		int pri = bss->freq;
+		int sec = pri;
+		int sec_chan, pri_chan;
+		struct ieee802_11_elems elems;
+
+		/* Check for overlapping 20 MHz BSS */
+		if (check_20mhz_bss(bss, pri_freq, affected_start, affected_end)) {
+			wpa_printf(MSG_DEBUG,
+				  "Overlapping 20 MHz BSS is found");
+			return 0;
+		}
+
+		get_pri_sec_chan(bss, &pri_chan, &sec_chan);
+
+		if (sec_chan) {
+			if (sec_chan < pri_chan)
+				sec = pri - 20;
+			else
+				sec = pri + 20;
+		}
+
+		if ((pri < affected_start || pri > affected_end) &&
+		  (sec < affected_start || sec > affected_end))
+			continue; /* not within affected channel range */
+
+		wpa_printf(MSG_DEBUG, "Neighboring BSS: " MACSTR
+			  " freq=%d pri=%d sec=%d",
+			  MAC2STR(bss->bssid), bss->freq, pri_chan, sec_chan);
+
+		if (sec_chan) {
+			if (pri_freq != pri || sec_freq != sec) {
+				wpa_printf(MSG_DEBUG, "40 MHz pri/sec "
+					  "mismatch with BSS " MACSTR
+					  " <%d,%d> (chan=%d%c) vs. <%d,%d>",
+					  MAC2STR(bss->bssid),
+					  pri, sec, pri_chan,
+					  sec > pri ? '+' : '-',
+					  pri_freq, sec_freq);
+				return 0;
+			}
+		}
+
+		ieee802_11_parse_elems((u8 *) (bss + 1), bss->ie_len, &elems,
+				    0);
+		if (elems.ht_capabilities &&
+		  elems.ht_capabilities_len >=
+		  sizeof(struct ieee80211_ht_capabilities)) {
+			struct ieee80211_ht_capabilities *ht_cap =
+				(struct ieee80211_ht_capabilities *)
+				elems.ht_capabilities;
+
+			if (le_to_host16(ht_cap->ht_capabilities_info) &
+			  HT_CAP_INFO_40MHZ_INTOLERANT) {
+				wpa_printf(MSG_DEBUG,
+					  "40 MHz Intolerant is set on channel %d in BSS "
+					  MACSTR, pri, MAC2STR(bss->bssid));
+				return 0;
+			}
+		}
+	}
+
+	return 1;
+}
diff --git a/src/common/hw_features_common.h b/src/common/hw_features_common.h
index 16d9d47..4c6f479 100644
--- a/src/common/hw_features_common.h
+++ b/src/common/hw_features_common.h
@@ -22,5 +22,6 @@ int allowed_ht40_channel_pair(struct hostapd_hw_modes *mode, int pri_chan, int s
 void get_pri_sec_chan(struct wpa_scan_res *bss, int *pri_chan, int *sec_chan);
 int check_40mhz_5g(struct hostapd_hw_modes *mode, struct wpa_scan_results *scan_res, int pri_chan, int sec_chan);
 int check_20mhz_bss(struct wpa_scan_res *bss, int pri_freq, int start, int end);
+int check_40mhz_2g4(struct hostapd_hw_modes *mode, struct wpa_scan_results *scan_res, int pri_chan, int sec_chan);
 
 #endif /* HW_FEATURES_COMMON_H */
-- 
1.9.1More information about the HostAP mailing list